Historioitsijat ilman rajoja edistää historiatiedon käyttöä konfliktien ratkaisussa ja ehkäisyssä

Kansainvälinen verkosto
Historioitsijat ilman rajoja -verkosto kerää historioitsijoita ja muita historiapolitiikan parissa toimivia ympäri maailman.
Lue lisää
Ajankohtaiset tapahtumat
Tapahtumissamme käsittelemme ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä historiallisesta näkökulmasta.
Lue lisää

Keräys on voimassa 9.8.2024 asti.

Hanke käynnistyy syksyllä 2024.

Tapahtumat

Tapahtumamme ovat avoimia kaikille historiasta kiinnostuneille. Tapahtumissamme käsittelemme ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä historiallisesta näkökulmasta. Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

Viimeisimmät artikkelit

Yhdistys

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry edistää historiatietoisuutta, historiaan liittyvää keskustelua sekä historiatiedon käyttöä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisuun. Vuonna 2015 perustettu yhdistys on ensimmäinen laatuaan kansainvälisesti.

Verkosto

Suomessa toimivan yhdistyksen lisäksi toiminnassamme keskeisessä roolissa on kansainvälinen Historioitsijat ilman rajoja -verkosto, joka koostuu pääasiassa historiantutkijoista, -opettajista ja muista historiapolitiikan parissa toimivista.

Tutustu yhdistyksemme hallitukseen!

On tärkeää, että historioitsijat itse toimivat aktiivisesti sen puolesta, ettei heidän työtään hyväksikäytetä konfliktien ja erimielisyyksien lietsonnassa

Erkki Tuomioja

Poliittisen historian dosentti ja Suomen historian pitkäaikaisin ulkoministeri Erkki Tuomioja teki aloitteen Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -yhdistyksen perustamisesta kesällä 2015…

Historian avulla ihminen oppii ymmärtämään paitsi omaa, myös muiden menneisyyttä. Tämä on alati tärkeämpää nykymaailmassa ja työelämässä.

Rinna Kullaa

Akatemiatutkija ja globaalihistorioitsija Rinna Kullaa toimii Wienin yliopistossa vierailevana professorina. Globaalihistoriaa Rinna opettaa ja tutkii nykyhistorian kautta keskittyen Euroopan, Venäjän…

Historian tuntemusta tulisi hyödyntää konfliktin ratkaisuissa laajemmin. Historiapolitiikka on arkipäivää, mutta sen tunnistaminen heikkoa. Siksi tässä löytyy työnsarkaa laajemmallekin liikkeelle

Janne Virkkunen

Helsingin Sanomien entinen pitkäaikainen päätoimittaja Janne Virkkunen on myös sekä Kansainvälisen lehdistöinstituutin että Historian Ystäväin liiton entinen puheenjohtaja, Suomalaisten historiapäivien…

Vaikka historian tutkimus on itsessään epätarkka työkalu, on se myös ainoa sellainen selvitettäessä mistä tulemme, missä olemme ja minne olemme menossa. Tulevaisuuteen emme voi nähdä, joten menneisyyden rooli on erittäin tärkeä.

Oula Silvennoinen

Akatemiatutkija ja Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen on tutkimuksessaan keskittynyt Suomen 1900-luvun historian hankaliin ajanjaksoihin. Oula käsittelee tutkimuksessaan…

Myytit voivat olla voimaannuttavia, mutta toisaalta myös muita ulos sulkevia. Historiantutkimukseen sisältyvä kriittisyys on tärkeää, jotta menneisyydestä voidaan puhua järkevästi ja sen tarjoamaa tietoa käyttää rakentavasti.

Sirkka Ahonen

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori emerita Sirkka Ahonen on urallaan paneutunut muun muassa historiankäyttöön konfliktien jälkeisissä yhteiskunnissa. Hän on tutkinut historiankäyttöä muun…

Historiasta haetaan usein perusteluja ja oikeutusta sekä moraalista selkänojaa nykyhetken poliittisille päätöksille ja tulevaisuudensuunnitelmille.

Pertti Grönholm

Turun yliopiston yleisen historian dosentti Pertti Grönholm on tutkinut historiakulttuuria, historiapolitiikkaa ja historiankirjoitusta sekä kollektiivista muistamista 1900- ja 2000-lukujen Euroopassa.…

Historiantutkijoiden velvollisuus on varmistaa, että tutkimukselliset näkökulmat ja sen kautta hankittu tieto tulevat osaksi laajempaa keskustelua. Vaikka historiasta ei voi yksiselitteisesti tehdä oikeita tulkintoja, voidaan sitä käyttää tarkoituksella väärin.

Jukka Kortti

VTT, Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti Jukka Kortti toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jonka historiaa hän parhaillaan tutkii…

Historioitsijat tehtävä on tuoda keskusteluun aikaperspektiiviä ja muistuttaa muutoksen nopeudesta.

Mila Oiva

Tallinnan yliopiston vanhempi Mila Oiva on tutkinut erityisesti tiedon kiertoa ja ylirajaista siirtymistä. Hänen väitöskirjansa käsitteli markkinoinnin kehittymistä Puolan ja Neuvostoliiton…

Yhteiskuntaa ei rakenneta jatkuvasti uudelleen – historiaa ymmärtämällä pystytään hahmottamaan paremmin nykyajan ilmiöiden taustoja ja kontekstia.

Janne Lahti

Yleisen historian dosentti ja akatemiatutkija Janne Lahti Helsingin yliopistosta on erikoistunut Yhdysvaltojen lännen historiaan, kolonialismiin ja globaalin historian kysymyksiin. Janne…

Historiallisilla identiteeteillä ja historiaan telakoituvilla ”syväkertomuksilla” on suuri vaikutus ihmisten toimintaa motivoivina tekijöinä.

Jan Löfström

”Toimin Turun yliopistossa historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen professorina. Tutkimuksissani olen käsitellyt aiheita, jotka liittyvät läheisesti yhdistyksen toimintakenttään. Eräs niistä on vaikean historian…

On tärkeää tarkastella mitä yhteiskunnissa muistetaan ja mitä unohdetaan. Kun puhumme historiasta, puhumme aina jossain määrin myös tulevaisuudesta.

Heino Nyyssönen

Poliittisen historian, valtio-opin ja kansainvälisen politiikan dosentti Heino Nyyssönen työskentelee Turun yliopistossa. Tutkimuksessaan Heino tarkastelee erilaisia historiakäsityksiä ja niiden suhdetta…

Muistin ja historian välisen yhteyden käsittäminen on välttämätöntä, jotta voi ymmärtää, kuinka valtiot käyttävät menneisyyttä legitimoidakseen valtansa ja politiikkansa.

Bradley Reynolds

Bradley Reynolds on poliittisen historian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän osallistuu myös Suomen Akatemian hankkeen “The Baltic Sea Region and the Post-Cold…

Seuraa meitä

  Search
  Close this search box.

  Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

  PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
  00014 Helsingin yliopisto

  Seuraa somessa: