Yhdistys

Historiatietoisuutta tarvitaan myös globalisoituneessa maailmassa. On alati tärkeämpää olla tietoinen niin historiasta ja sen erilaisista tulkinnoista, sekä niiden vaikutuksesta politiikkaan ja yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Tätä silmälläpitäen perustettiin Erkki Tuomiojan aloitteesta Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry (HIRS) vuonna 2015. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiatietoisuutta, historiaan liittyvää keskustelua sekä historiatiedon käyttöä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisuun.

Tavoitteitamme toteutamme muun muassa järjestämällä keskusteluja niin asiantuntijoiden kuin laajemman yleisön kesken, osallistumalla julkiseen keskusteluun, tekemällä omaa aihepiiriin liittyvää julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä ottamalla osaa erilaisiin rauhanvälitysprosesseihin. 

Suomessa toimivan yhdistyksen ympärillä toimii kansainvälinen Historioitsijat ilman rajoja -verkosto, johon kuuluu satoja historioitsijoita, historianopettajia ja muita historiapolitiikan parissa toimivia. Liity verkostoon allekirjoittamalla Historioitsijat ilman rajoja -deklaraatio.

Uskomme, että historioitsijoita voi ja tulee käyttää sovittelutyön tukena ja asiantuntijuudellaan he voivat tunnistaa ja ennaltaehkäistä potentiaalisia konflikteja. Tue työtämme liittymällä jäseneksi!

Julkaisut
Tutustu menneiden hankkeiden raportteihin ja antologiaamme.
Lue lisää
Kolonialismin perintö puhuttaa
Kolonialismityöryhmämme pureutuu ajankohtaisiin kolonialismin historiaa käsitteleviin aiheisiin.
Lue lisää
Koordinaatiokomitea
Kansainvälisen verkoston työtä ohjaa koordinaatiokomitea, johon kuuluu muun muassa Carl Bildt sekä professori Margaret MacMillan.
Lue lisää

Yhdistyksen tarkoituksena on osana rajat ylittävää historioitsijoiden kansainvälistä verkostoa..

edistää ja syventää historian yleistä ja monipuolista tuntemusta
edistää historiallisen aineiston ja arkistojen avointa ja vapaata käyttöä
edistää historian eri näkemysten ja tulkintojen asiallista vuorovaikutusta ja lähentää ristiriitaisia käsityksiä historian kulusta ja tapahtumista
myötävaikuttaa siihen, ettei historiaa käytetä ruokkimaan konflikteja tai ylläpitämään viholliskuvia ja vääristäviä myyttejä, sekä edesauttaa historian käyttöä konfliktien liennyttämisessä ja ratkaisussa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua:

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: