Föreningen

I dagens globaliserade värld behövs historiemedvetenhet. Det är allt viktigare att vara medveten om såväl historia som dess diverse tolkningar, samt om tolkningarnas politiska och samhälleliga inverkan. Med detta i åtanke tog Erkki Tuomioja initiativet att grunda Historiker utan gränser i Finland rf 17.6.2015. Föreningens syfte är att främja historiemedvetenhet, diskussion kring historia samt brukandet av kunskap om historia för att förebygga och lösa konflikter.

Vi ämnar nå våra målsättningar bland annat genom att ordna diskussioner med såväl sakkunniga som en bredare publik, att delta i offentlig debatt, att publicera och forska inom vårt ämnesområde samt genom att delta i diverse fredsmedlingsprocesser. 

Det är hög tid för självständiga historiker från världen över att slå ihop sin styrka och erbjuda sin kunskap och erfarenhet för att förebygga externa och interna konflikter samt förvaltning efter konflikter. Historiker kan och bör användas för att stöda medlingsarbete. Med sin expertis möjliggör de närmandet av olika perspektiv.

Därför organiserade vi i 2016 en internationell konferens med temat ‘Historians without Borders: The Use and Abuse of History in Conflicts’. Konferensen avslutades med undertecknandet av en gemensam deklaration samt grundandet av ett internationellt nätverk av Historiker utan gränser. Du är varmt välkommen att bli medlem i nätverket genom att underteckna deklaratione!

Bli medlem!
Genom att bli medlem stöder du vårt arbete.
Läs mer
Styrelsen
Lär känna vår styrelse!
Läs mer
Verksamhet
Vi ordnar olika evenemang och projekt gällande historia och historiepolitik.
Läs mer

Föreningens syfte är att vara en del av ett gränsöverskridande, internationellt nätverk av historiker som

främjar och fördjupar allmän och mångsidig kunskap om historia
främjar det öppna och fria bruket av historiskt material och historiska arkiv
främjar saklig växelverkan av historiska synvinklar och tolkningar emellan samt närmar motstridiga uppfattningar om historiska händelseförlopp
bidrar till att förhindra att historia brukas för att förvärra konflikter och upprätthålla fiendebilder och myter, samt medverka till bruket av historia i syfte att tona ner och lösa konflikter

Du kanske är också intresserad av detta:

Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss