Jaa artikkeli

Historiker utan gränser startar ett projekt om Rysslands historiepolitik

Föreningen Historiker utan gränser startar ett projekt som fokuserar på den dialog som historiker och historielärare i de nordiska och baltiska länderna för om Rysslands historiepolitik. Nordiska ministerrådet har beviljat ett bidrag till projektet som genomförs i samarbete med internationella partner och startar hösten 2024.

Historiker utan gränser i Finland rf startar ett projekt som heter History in Exile: Dialogue on Russian Memory and History Politics in the Nordic and Baltic Countries och syftar till att främja dialogen mellan historiker och historielärare samt den offentliga debatten i de nordiska och baltiska länderna om Rysslands minnes- och historiepolitik och dess inverkan på historieforskningens ställning i Ryssland. Nordiska ministerrådet har beviljat projektet ett bidrag, och under 2024 och 2025 kommer möten och publika evenemang att anordnas kring projektet.

Därutöver har projektet History in Exile som mål att lyfta fram erfarenheter av historieforskningens och -undervisningens utmaningar i Ryssland hos historiker och historielärare med rysk bakgrund. Dessutom bidrar projektet till nätverkande bland alla historiker och historielärare i Norden och Baltikum som arbetar i skärningspunkter mellan historia, minne, politiskt beslutsfattande och forskning om Ryssland och Östeuropa.

Projektets svenska partner är den historievetenskapliga föreningen Svenska Historiska Föreningen och estniska partner förbundet för historie- och samhällskunskapslärare, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Projektets övriga samarbetspartner är Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet samt det europeiska historielärarförbundet EuroClio.

Historiker utan gränser i Finland rf är en finländsk medborgarorganisation som grundades 2015 och utgör sekretariatet för det internationella nätverket Historians without Borders. I enlighet med deklarationen som styr nätverkets verksamhet har föreningen som syfte att främja allmän kunskap om historia, historieforskarnas gränsöverskridande samarbete samt användningen av historisk kunskap för att lösa konflikter. För att uppnå sina mål genomför föreningen olika projekt och anordnar evenemang som handlar om aktuella historiepolitiska ämnen. År 2024 tilldelades föreningen Finlands vetenskapsakademiers Risto Pelkonen-pris för mänskliga rättigheter.

Mer information:

Erkki Tuomioja
Ordförande
Historiker utan gränser i Finland rf
erkkituomioja@hotmail.com

Heta Hedman
Generalsekreterare
Historiker utan gränser i Finland rf
heta.hedman@hwb.fi
tel. +358406608979

Språkversioner:

Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss