Janne Virkkunen

Historian tuntemusta tulisi hyödyntää konfliktin ratkaisuissa laajemmin. Historiapolitiikka on arkipäivää, mutta sen tunnistaminen heikkoa. Siksi tässä löytyy työnsarkaa laajemmallekin liikkeelle

Helsingin Sanomien entinen pitkäaikainen päätoimittaja Janne Virkkunen on myös sekä Kansainvälisen lehdistöinstituutin että Historian Ystäväin liiton entinen puheenjohtaja, Suomalaisten historiapäivien hallituksen jäsen sekä valtioneuvostonkanslian Suomi100-projektin varapuheenjohtaja. Jannen poliittisen historian yliopisto-opinnot sekä myöhemmin itsenäisesti hankittu historiaosaaminen ovat toimineet valtavana voimavarana koko hänen uransa ajan.

”Toimittaja kirjoittaa hetkessä, mutta hetkeä ei voi ymmärtää ilman sen taustoja. Historian tuntemus helpottaa työskentelyä, sillä taustatyö on usein ikään kuin jo tehty”, Janne sanoo. Jannelle historian tuntemus on osa sivistystä ja siksi tarpeellista kaikille: ”On vaikea ymmärtää yhteiskuntaa, jos ei tiedä miten se on rakentunut. Vielä hankalampaa on arvioida sitä mihin yhteiskunta voi mennä, jos ei tiedä miten tähän on tultu”.

Yhdistystämme Janne arvioi sen kansainvälisen potentiaalin kautta. Tärkeää hänelle on etenkin se, että olemme tuomassa historioitsijoiden osaamista konfliktinratkaisutyön avuksi. ”Historian tuntemusta tulisi hyödyntää konfliktin ratkaisuissa laajemmin. Historiapolitiikka on arkipäivää, mutta sen tunnistaminen heikkoa. Siksi tässä löytyy työnsarkaa laajemmallekin liikkeelle”, Janne kertoo.

Kansainvälisen verkoston luominen onkin Jannen mielestä järjestömme lähivuosien tärkein tehtävä. Esimerkiksi nousee Toimittajat ilman rajoja -järjestö, jota hän pitää yhtenä tärkeimpänä yksittäisenä toimijana sananvapauden puolustamisen kentällä. Järjestön peruspilarina on Jannen mukaan laajalle levinnyt alajärjestöjen verkosto, joiden varaan sen toiminta perustuu. Janne toivoo myös meidän HWB:n kehittyvän samaan suuntaan: ”Toimittajat ilman rajoja -järjestön perustajat eivät varmasti ymmärtäneet, miten tärkeän järjestön tulivat perustaneeksi. Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksellä on yhtä lailla erinomainen idea”. Hallituksessa Janne työskentelee levittääkseen Historioitsijat ilman rajoja -verkostoa maailmalle.

Janne on Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -yhdistyksen yksi perustajajäsenistä ja on toiminut sen hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2016.

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: