Jukka Kortti

Historiantutkijoiden velvollisuus on varmistaa, että tutkimukselliset näkökulmat ja sen kautta hankittu tieto tulevat osaksi laajempaa keskustelua. Vaikka historiasta ei voi yksiselitteisesti tehdä oikeita tulkintoja, voidaan sitä käyttää tarkoituksella väärin.

VTT, Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti Jukka Kortti toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jonka historiaa hän parhaillaan tutkii ja kirjoittaa. Yhteiskuntahistorioitsijana Jukka on kiinnostunut erityisesti modernin maailman muotoutumisesta, minkä tarkastelussa media on hedelmällinen työkalu. Mediahistorioitsijan roolissa häntä kiinnostaa muun muassa se, miten media muokkaa ihmisten historiakäsittämistä – kuinka historian representaatioita hyödynnetään kulttuurissa ja politiikassa. Jukka toimii myös syksyllä 2018 perustetun Pohjoismaisen mediahistorian verkoston puheenjohtajana. Oulun yliopiston aate- ja oppihistoriasta maisteriksi valmistuneen Jukan tutkimusintresseihin kuuluu lisäksi sivistyshistoria. Hän on toiminut myös poliittisen historian opettajana.

”Historialla on moniuloitteinen merkitys nykyajan yhteiskunnassa. Yhä suuremmalla joukolla on mahdollisuus päästä historian äärelle ja tehdä siitä tulkintoja, mikä korostaa akateemisen historiantutkimuksen merkitystä”, Jukka sanoo ja jatkaa: ”Historiantutkijoiden velvollisuus on varmistaa, että tutkimukselliset näkökulmat ja sen kautta hankittu tieto tulevat osaksi laajempaa keskustelua. Vaikka historiasta ei voi yksiselitteisesti tehdä oikeita tulkintoja, voidaan sitä käyttää tarkoituksella väärin.”

Jukka myös korostaa, ettei historian merkitys ole missään nimessä vähentynyt, vaan päinvastoin se näkyy jokapäiväisessä elämässämme jopa aiempaa enemmän: ”Historian käyttö on laajentunut politiikan ja kulttuurin ulkopuolelle – heritage industry -termin yleistyminen kuvaa osuvasti, kuinka historiaa voidaan valjastaa ja käyttää uudella tavalla”. Suomessa historialla on Jukan mukaan jopa muita maita suurempi merkitys. ”Suomalaisten lukuinto ja kiinnostus historiaan on tutkittu tosiasia, ja meitä voidaan siksi aidosti kuvata eräänlaiseksi historiakansaksi”, Jukka tiivistää.

Yhdistyksemme toiminnassa Jukka näkee erityisenä sen paikan akateemisen maailman ja muun yhteiskunnan välissä. ”Tutkittua tietoa tarvitaan ja järjestö voi auttaa tuomaan sitä ymmärrettäväksi myös akateemisen maailman ulkopuolelle”, Jukka sanoo ja lisää: ”Järjestön toiminta voi konkreettisimmillaan olla konfliktinratkaisua, mutta se voi vaikuttaa myös välillisesti nostamalla yleistä historiatietoutta ja auttamalla yleisöä hahmottamaan nykypäivän ilmiöiden historialliset juuret.” Jukan mielestä olisi tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät historian ja nykypäivän suhteen – ensimmäinen muodostuu aina jälkimmäisen kautta ja siksi esimerkiksi uusia tulkintoja saadaan myös jo paljon tutkituista asioista.

Jukka on toiminut hallituksessa vuodesta 2019, mutta yhdistykseemme hän on kuulunut lähes alusta saakka: ”HWB on järjestänyt monia antoisia tilaisuuksia ja tapahtumia, mutta etenkin kansainvälisen verkoston perustamiskonferenssi 2016 jäi mieleen arvovaltaisten vierailijoiden, mielenkiintoisten esitysten ja sen saaman suuren näkyvyyden vuoksi”.

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: