Pertti Grönholm

Historiasta haetaan usein perusteluja ja oikeutusta sekä moraalista selkänojaa nykyhetken poliittisille päätöksille ja tulevaisuudensuunnitelmille.

Turun yliopiston yleisen historian dosentti Pertti Grönholm on tutkinut historiakulttuuria, historiapolitiikkaa ja historiankirjoitusta sekä kollektiivista muistamista 1900- ja 2000-lukujen Euroopassa. Erityisesti Pertti on tutkimuksessaan keskittynyt tarkastelemaan Baltian maiden, Venäjän sekä Saksan historiaa.

”Historiasta tai oikeammin historioista, menneisyyden muistamisesta ja kokemuksista me haemme usein vastauksia kysymyksiin, kuten keitä me olemme, mistä me tulemme ja mihin me olemme menossa”, Pertti toteaa ja jatkaa: ”tarvettamme kuulua ja samaistua johonkin historialliseen narratiiviin, yhteisöön tai prosessiin voivat käyttää hyväkseen esimerkiksi poliitikot, journalistit ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat. Lisäksi historiasta haetaan usein perusteluja ja oikeutusta sekä moraalista selkänojaa nykyhetken poliittisille päätöksille ja tulevaisuuteen suuntautuneille agendoille”.

Yhdistyksemme toimintaa ja tavoitteita Pertti pitää tärkeänä juuri historiankäytön näkyville tuomisen takia. ”Vahvoissa, koko yhteiskuntaa hallitsemaan pyrkivissä, poliittisissa ideologioissa ja uskonnoissa historian käyttö on erityisen tärkeässä roolissa. Se, joka hallitsee historiaa, hallitsee myös tulevaisuutta”, Pertti korostaa George Orwellia lainaten. Pertti näkee, että HWB voi olla mukana edistämässä sitä, ettei ristiriitatilanteita ja konflikteja kärjistetä propagandistisella, tieteellisesti ja eettisesti kestämättömällä historiankäytöllä: ”HWB:n toiminta voi parhaimmillaan lisätä osapuolten keskinäistä ymmärrystä ja auttaa myös konfliktien pitkäkestoisessa jälkihoidossa”.

Pertti on ollut mukana järjestön toiminnassa keväällä 2016 järjestetystä kansainvälisestä konferenssista lähtien ja toiminut hallituksessa vuodesta 2017 saakka. ”Etenkin armenialaisten kansanmurhaa käsitellyt työryhmä kansainvälisen verkoston perustamiskonferenssissa teki tunteiden kuumenemisineen vahvan vaikutuksen ja konkretisoi sen, miksi HWB:n työ on tärkeää.”

Pertti Grönholm

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: