Hankkeita listattuna

År 2018 högtidlighöll Finland minnet av inbördeskriget för hundra år sedan. Under året anordnades många debatter, seminarier och paneldiskussioner om ämnet. Dessutom utforskades 1918
Hur har man hanterat tidigare epidemier i Finland och runt om i världen? Vad vet vi egentligen om pestens historia och vilka lärdomar kan
Arbetsgruppen för kolonialism är ett nätverk som fokuserar på kolonialismens historia och arv i Finland och internationellt. Arbetsgruppen består av historiker, studerande och andra
I projektet Vems historia? samlade vi in information om hur kolonialism behandlas i historieundervisningen. Vi använde en enkät för att ta reda på hur
Vi producerar våra egna rapporter och studier om historisk forskning och andra aktuella historiska ämnen. Under 2016 publicerade vi även en antologi om bruk
Olika tolkningar av historien ligger ofta till grund för dagens politiska och sociala debatter och konflikter. Historiker utan gränser har utvecklat en metod för
Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss