Jaa artikkeli

Vems historia?

I projektet Vems historia? samlade vi in information om hur kolonialism behandlas i historieundervisningen. Vi använde en enkät för att ta reda på hur kolonialismfrågor undervisas i historieämnen vid finska universitet och hur stort intresset är för att ta itu med dessa frågor bland studenter och forskare. Ses kolonialismen som ett separat fenomen i Finlands historia? Hur mycket behandlas de finska minoriteternas historia i undervisningen? En rapport om resultaten av enkäten publicerades den 24.10.2018 på Gamla studenthuset i Helsingfors. Rapporten producerades av arbetsgruppen för kolonialism inom föreningen Historiker utan Gränser i Finland. Rapporten kommenterades också av Mona Eid från Ruskeat Tytöt, Yusuf M. Mubarak från Finsk-somaliska föreningen, Leif Hagert från Romska ungdomsrådet och Cultura-stiftelsen.

Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss