Jaa artikkeli

Historiadialoger

Olika tolkningar av historien ligger ofta till grund för dagens politiska och sociala debatter och konflikter. Historiker utan gränser har utvecklat en metod för historisk dialog för att hantera konflikter kring det kollektiva minnet. De viktigaste principerna för historisk dialog är deltagarnas lika status, möjligheten att presentera alla deltagares åsikter på lika villkor och acceptansen för att dialogen kan leda till att till exempel flera åsikter erkänns. I historiadialoger är det viktigt att lyssna aktivt på deltagarnas berättelser, frågor och invändningar mot deras egna berättelser. Syftet är inte att avgöra vem som har rätt, utan att bredda bilden av mångfalden av tolkningar av historiska erfarenheter och även att ifrågasätta sina egna uppfattningar om den egna referensgruppens historia. 

Dialogen om historia kan bidra till att lösa konflikter om det förflutna som kan belasta relationerna mellan eller inom samhällen, och därmed möjliggöra samarbete som bygger för framtiden. Syftet med dialogen är att öka kunskapen om och förståelsen för den aktuella frågan bland deltagarna och att sprida denna kunskap till samhället i stort. Det övergripande målet är att hjälpa till att kommunicera tidigare erfarenheter och smärtpunkter och att minska spänningar som härrör från historien.

Historiker Utan Gränser har organiserat historiedialoger med ukrainska och ryska historiker (2017) och mellan nordiska och vitryska historiker (2020). År 2018 anordnade vi en serie dialogdebatter om smärtpunkterna i det finska inbördeskriget. Hösten 2023 ordnar vi en finsk-estnisk historiedialog om likheterna och skillnaderna mellan historiebegreppen i Finland och Estland. Vi strävar ständigt efter att utveckla nya teman som skulle vara fruktbara att behandla genom metoden för historiedialog.

Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss