Jaa artikkeli

Historiadialogit

Historian erilaiset tulkinnat vaikuttavat usein tämän hetken politiikan ja yhteiskunnallisten keskustelujen ja konfliktien taustalla. Historioitsijat ilman rajoja on kehittänyt kollektiivisen muistin ristiriitojen käsittelyyn soveltuvaa historiadialogimenetelmää. Historiadialogin keskeisiä periaatteita ovat osallistujien yhdenvertainen asema, mahdollisuus tuoda esiin kaikkien osallistujien näkemykset tasavertaisina ja hyväksyä, että dialogin tulos voi olla esimerkiksi näkemysten monitahoisuuden tunnustaminen. Historiadialogeissa on olennaista kuunnella aktiivisesti osapuolten kertomuksia, kysymyksiä ja vastaväitteitä omille kertomuksille. Tavoitteena ei ole ratkaista, kuka on oikeassa, vaan laajentaa kuvaa historiallisten kokemusten tulkintojen erilaisuudesta ja myös kyseenalaistaa omia käsityksiä oman viiteryhmän historiasta. 

Historiadialogin avulla on mahdollista purkaa yhteisöjen keskinäisiä tai sisäisiä suhteita hiertäviä menneisyyttä koskevia ristiriitoja ja siten mahdollistaa tulevaisuutta rakentava yhteistyö. Dialogin pyrkimyksenä on lisätä tietoa ja ymmärrystä käsiteltävästä asiasta dialogin osapuolten kesken sekä välittää tätä tietoa laajemmin yhteiskuntaan. Tavoitteena on kaiken kaikkiaan auttaa menneisyyden kokemusten ja kipupisteiden kommunikoinnissa sekä historiasta kumpuavien jännitteiden purkamisessa.

Historioitsijat ilman rajoja on järjestänyt historiadialogeja mm. ukrainalaisten ja venäläisten historioitsijoiden kanssa (2017) sekä pohjoismaisten ja valko-venäläisten historioitsijoiden kesken (2020). Vuonna 2018 järjestimme Suomen sisällissodan kipukohtia käsittelevän dialogikeskustelujen sarjan. Syksyllä 2023 toteutamme suomalais-virolaisen historiadialogin historiakäsitysten yhtäläisyyksistä ja eroista Suomessa ja Virossa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja, joiden käsittely historiadialogimenetelmän avulla olisi hedelmällistä.

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: