Jaa artikkeli

Arbetsgruppen för kolonialism

Arbetsgruppen för kolonialism är ett nätverk som fokuserar på kolonialismens historia och arv i Finland och internationellt. Arbetsgruppen består av historiker, studerande och andra personer som är intresserade av och forskar i ämnet. Arbetsgruppen utvecklar och ordnar aktuella evenemang och annan verksamhet inom ämnet. Arbetsgruppen har ordnat evenemang om bland annat kolonialismen i Finlands gränsområden, relationerna mellan Finland och Namibia, samernas historia, kolonialismens arv i Norden och i utvecklingssamarbetet. I samarbete med The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) anordnade vi 2018 ett seminarium i Johannesburg, Sydafrika, där vi diskuterade hur historiker tolkar arvet från kolonialismen i tidigare kolonialländer och kolonialmakter. Syftet med arbetsgruppen är att öka kunskapen om kolonialismens historia och den aktuella historiska forskningen i ämnet. Har du en idé för en arbetsgruppen för kolonialism? Kontakta oss på info@hwb.fi.

Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss