Jaa artikkeli

Året 1918

År 2018 högtidlighöll Finland minnet av inbördeskriget för hundra år sedan. Under året anordnades många debatter, seminarier och paneldiskussioner om ämnet. Dessutom utforskades 1918 genom konst i många utställningar och föreställningar runt om i landet.

I september 2018 anordnade vi ett dialogmöte där vi gav mikrofonen från experterna till deltagarna och flyttade fokus från lyssnande till diskussion. 

Tillsammans med Työväenkirjaston ystävät rf och Vapaus Valita Toisin rf anordnade vi också en diskussion om ny litteratur om inbördeskriget 1918.

Vi avslutade minnesåret för inbördeskriget i januari 2019 med ett evenemang där vi diskuterade hur minnet av inbördeskriget har återspeglats i konst, kultur och media, och hur minnesåret i allmänhet firades. Hur mindes det officiella Finland inbördeskriget? Vilka frågor har betonats i minnet och vilka aspekter har försummats?

Läs mer på finska på våra sidor.

Sök
Stäng denna sökruta.

Om du vill få inbjudningar till våra evenemang direkt till din e-post, vänligen anslut dig till evenemangsinbjudnings-e-postlistan.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Följ oss