Jaa artikkeli

Suomalais-virolainen historiadialogi kartoittaa yhtäläisiä ja erilaisia historiakäsityksiä Suomessa ja Virossa

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry toteuttaa ensimmäistä kertaa järjestettävän suomalaisten ja virolaisten historiantutkijoiden keskinäisen historiadialogin, jossa käsitellään historiapolitiikan ja historian tulkintojen eroja, yhtäläisyyksiä ja haasteita Virossa ja Suomessa. Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö on myöntänyt syksyllä 2023 toteutettavalle hankkeelle 10.000 euron apurahan.

Historiadialogin tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa historiakäsitysten ja historiapolitiikan yhtymäkohdista ja eroavaisuuksista suhteessa muun muassa kylmän sodan ajan historiaan ja 1990-luvun siirtymään kohti EU:ta ja länttä niin Suomessa kuin Virossa. Mailla on keskenään erilainen, mutta toisaalta jossakin määrä jaettu historia Itä- ja Länsi-Euroopan raja-alueina. Dialogin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen ja virolaisen historiapolitiikan yhtymäkohdista ja eroavaisuuksista sekä uusien, ylikansallisten näkökulmien luominen erityisesti lähihistorian tarkasteluun ja uusien tutkimusaiheiden tunnistaminen kyseessä olevista ajanjaksoista. 

Hankkeessa hyödynnetään Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen kehittämää, kansainvälisesti uraauurtavaa historiadialogimenetelmää, jota voidaan käyttää yleisesti historiaan liittyvän vuoropuhelun lisäämiseen ylirajaisesti sekä yhteiskuntien sisäisten ja valtioiden välisten konfliktien ratkaisutyössä. Dialogihanke toteutetaan syksyn 2023 aikana ja se koostuu suomalaisten ja virolaisten historioitsijoiden fasilitoiduista dialogitapaamisista sekä näiden tapaamisten annin pohjalta koostetusta raportista. 

Nykyisenä kriisien täyteisenä aikana, joka vaatii entistä syvempää yhteistyötä Itämeren alueella, korostuu myös lähihistorian merkitys entisestään. Historiadialogin käyminen edesauttaa historioitsijoiden ja historiankirjoituksen vuoropuhelua alueen lähihistoriasta. Suomalais-virolaisen historiadialogin tuotokset antavat myös tärkeää osviittaa kansainväliselle keskustelulle historian tulkintojen yhtäläisyyksistä, eroista ja haasteista maissa, joilla on tiiviit yhteistyösuhteet, mutta erilaiset lähihistoriat.

Historioitsijat ilman rajoja -yhdistys on aiemmin toteuttanut historiadialogimenetelmää useamman hankkeen tiimoilta, esimerkiksi pohjoismaisten ja valkovenäläisten historioitsijoiden kesken (2020) ja Suomen sisällissodan kipukohtia käsittelevänä pienryhmädialogien sarjana (2018). Historiadialogin tarkoituksena on tyypillisesti ollut edistää ja syventää ymmärrystä osapuolten historiakäsityksestä. Historiadialogin tarkoituksena on myös omalta osaltaan ennaltaehkäistä historian käyttöä ja väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin toista tai muita osapuolia vastaan. 

Dialogimenetelmän keskeisiä periaatteita ovat  osallistujien yhdenvertainen asema, mahdollisuus tuoda esiin kaikkien osallistujien näkemykset tasavertaisina ja hyväksyä, että dialogin tulos voi olla esimerkiksi näkemysten monitahoisuuden  tunnustaminen. Historiadialogeissa on olennaista kuunnella aktiivisesti osapuolten kertomuksia,  kysymyksiä ja vastaväitteitä omille kertomuksille. Tavoitteena ei ole ratkaista, kuka on oikeassa, vaan  laajentaa kuvaa historiallisten kokemusten tulkintojen erilaisuudesta ja myös kyseenalaistaa omia  käsityksiä oman viiteryhmän historiasta. Keskeinen ajatus on, että dialogi kehittää osallistujien  historiatietoisuutta, osallistujat reflektoivat ryhmäkeskeisiä kertomuksiaan ja ryhmien kollektiivisen  muistin eroja. 

Suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen toteuttaa Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa. Hankkeen mahdollistaa Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön hankkeelle myöntämä apuraha.

Raportti

Suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen raportti julkaistaan 18.1.2024. Raportti julkaistaan englanniksi.

Linkki on käytettävissä 18.1.2024 klo 14.00 alkaen.

Julkaisutilaisuus 18.1.2024

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry julkaisee suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen raportin striimattavassa tilaisuudessa 18.1.2024 klo 14.00-16.00. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Lisätiedot:

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi
+358406608979

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: