Jaa artikkeli

Suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen raportti on julkaistu

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry toteutti syksyllä ensimmäistä kertaa järjestetyn suomalais-virolaisen historiadialogin. Tallinnassa 4.-5.10.2023 pidetyssä dialogitapaamisessa viisi virolaista ja viisi suomalaista historioitsijaa vertasivat maidensa historiapolitiikkaa, muistikulttuuria sekä ajankohtaisia kysymyksiä historiantutkimuksessa. Historiadialogi toteutettiin yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa sekä Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön tuella.

Dialogitapaamisessa osallistujat keskustelivat moderaattorin johdolla tutkimusyhteistyöstä maiden välillä, historiantutkimuksen ja historiantutkijoiden asemasta sekä menneisyydenhallinnan prosesseista ja historiapolitiikasta Suomessa ja Virossa. Historioitsijat pohtivat myös ajankohtaisia historiantutkimuksen menetelmiä Virossa ja Suomessa.

Dialogihankkeessa hyödynnettiin Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen kehittämää, kansainvälisesti uraauurtavaa historiadialogimenetelmää, jota voidaan käyttää historiaan liittyvän kansainvälisen vuoropuhelun lisäämiseen sekä yhteiskuntien sisäisten ja valtioiden välisten konfliktien ratkaisutyössä. 

Tapaamisessa osallistujat korostivat ylirajaisten näkökulmien ja moninaisten muistikulttuurien huomioimista historiankirjoituksessa sekä historioitsijoiden roolia yhteiskunnallisten ilmöiden kontekstoinnissa. Samanaikaisesti osallistujat kokivat, että historiantutkijoiden velvollisuus on varoittaa suoraviivaisesta menneisyyden strategioiden toistamisesta nykyhetkessä.

Historiadialogi oli osallistujien mukaan hedelmällinen ja tehokas menetelmä tutkia uusia näkökulmia ja tutkimusaiheita historiantutkimuksessa. Historioitsijat kokivat, että heillä oli ainutlaatuinen tilaisuus keskittyä kuuntelemiseen, oppimiseen ja uusien ideoiden tuottamiseen yhdessä, verrattuna tyypilliseen akateemiseen seminaariin, jossa korostetaan esityksiä. 

Osallistujat kannattivat voimakkaasti dialogin jatkamista ja osallistujapohjan sekä tutkittavien näkökulmien laajentamista, jotta dialogia voidaan kohdentaa historiantutkimuksen eri aloille. Historiasta käydyn dialogin avulla voidaan syventää yleistä ymmärrystä historiantutkimuksen menetelmistä sekä historiapolitiikan merkityksestä ylirajaisesti.

Raportti

Finnish-Estonian History Dialogue. Report. (Engl.)

HWB Report 6, 1/2024

Reetta Kallanne

ISBN 978-952-69180-5-1
ISSN 2984-0988
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
Helsinki, 2024

Julkaisutilaisuus 18.1.2024

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry julkaisee suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen raportin striimattavassa tilaisuudessa 18.1.2024 klo 14.00-16.00. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Lisätiedot:

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi
0406608979

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: