Bli medlem

Du kan skicka oss en medlemsansökan via formuläret härunder. Medlemsavgiften är 35 euro om året. Föreningens sekreterare tar kontakt med dig för att bekräfta medlemskapet.