Jaa artikkeli

Haemme kirjoittajaa suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen raportille!

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry toteuttaa syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa järjestettävän suomalaisten ja virolaisten historiantutkijoiden keskinäisen historiadialogin, jossa käsitellään historiapolitiikan ja historian tulkintojen eroja, yhtäläisyyksiä ja haasteita Virossa ja Suomessa. Merkittävässä osassa hanketta on dialogin pohjalta koostettu hankeraportti. Haemme 21.5. mennessä kirjoittajaa toimeksiantona toteuttavalle hankeraportille.

Hankkeesta:

Suomalais-virolainen historiadialogi tuottaa uutta tietoa historiakäsitysten ja historiapolitiikan yhtymäkohdista ja eroavaisuuksista suhteessa muun muassa kylmän sodan ajan historiaan ja 1990-luvun siirtymään kohti EU:ta ja länttä niin Suomessa kuin Virossa. Mailla on keskenään erilainen, mutta toisaalta jossakin määrin jaettu historia Itä- ja Länsi-Euroopan raja-alueina. Dialogin tavoitteena on uusien, ylikansallisten näkökulmien luominen erityisesti lähihistorian tarkasteluun sekä uusien tutkimusaiheiden tunnistaminen kyseessä olevista ajanjaksoista. Lisätietoa hankkeesta löytyy tiedotteestamme.

Dialogi toteutetaan syksyn 2023 aikana ja se koostuu yhdestä suomalaisten ja virolaisten historioitsijoiden kasvokkaisesta dialogitapaamisista, mahdollisista tätä seuraavista etätapaamisista sekä näiden tapaamisten annin pohjalta koostetusta raportista ja raportin julkaisutilaisuudesta. Kasvokkainen dialogitapaaminen käydään englanniksi ja pidetään todennäköisesti lokakuun alussa Tallinnassa. Raportin julkaisutilaisuus pidetään raportin julkaisuajankohdasta riippuen joko loppuvuodesta 2023 tai alkuvuodesta 2024 Helsingissä. Hankkeen työryhmä sekä yhdistyksen pääsihteeri vastaa hankkeen koordinoinnista.

Suomalais-virolaisen historiadialogihankkeen toteuttaa Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa. Hankkeen mahdollistaa Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön myöntämä apuraha.

Toimeksianto:

Hankkeen keskeinen tuotos on tapaamisten pohjalta toimeksiantona toteutettu englanninkielinen raportti, jossa kuvataan hankkeen lähtökohtia ja onnistumista sekä tapaamisten antia. Raportin pituus on noin 15-20 sivua. Raportin kirjoitustyö ajoittuu pääasiassa Tallinnassa pidettävän dialogitapaamiseen jälkeiseen aikaan lokakuussa ja marraskuussa. Työn takaraja on 30.11. tai kaksi kuukautta dialogitapaamisesta.

Raportin kirjoittaja osallistuu kasvokkaiseen dialogitapaamiseen Tallinnassa lokakuussa 2023 sekä mahdollisiin tätä seuraaviin etätapaamisiin dialogin osapuolten kanssa, raportin julkaisutilaisuuteen sekä dialogin suunnittelupalavereihin kesä- ja elokuussa. Dialogitapaamisesta järjestetään mahdollisesti julkinen etänä pidettävä infotilaisuus syksyllä, ja tähän toivotaan raportin kirjoittajan myös osallistuvan. Tallinnassa pidettävän dialogitapaamisen matkakulut on huomioitu hankkeen budjetissa.

Raportti toteutetaan toimeksiantona, josta maksetaan yhteensä 3800 € kokonaiskorvaus työkorvauksena. Yhdistyksen ja raportin kirjoittajan välille solmitaan toimeksiantosopimus, jossa sovitaan tarkemmin toimeksiantosuhteen ehdoista.

Toimeksiannon valvonnasta ja hankkeen suunnittelusta vastaa Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry:n asettama hankkeen työryhmä.

Toimeksiannon edellytykset:

Haemme hankkeen raportin kirjoittajaksi henkilöä, jolla on riittävät valmiudet ymmärtää historiantutkimuksen luonnetta ja siitä käytyjä ajankohtaisia keskusteluja. Kirjoittajalla olisi hyvä olla omakohtaista kokemusta historiantutkimuksesta tai historiantutkimuksen opinnäytetöiden teosta. Arvostamme erityisesti mikäli toimeksisaaja on perehtynyt Viron historiaan tai Suomen ja Viron suhteiden historiaan omassa tutkimuksessaan tai opinnäytetöissään.

Toimeksisaajan tulee voida asioida ja kirjoittaa raportti sujuvalla englannin kielellä. Raportin kielenhuoltokulut on kuitenkin huomioitu hankkeen budjetissa.

Hakuohjeet:

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, toimita tiivis hakemuksesi (max. 1 A4-liuska) sekä CV osoitteeseen info@hwb.fi viimeistään sunnuntaina 21.5.2023. Halutessasi voit myös toimittaa linkit tai muut tiedot akateemiseen profiiliisi, tutkimuksiisi tai muihin tehtävän kannalta oleellisiin työnäytteisiin.

Haastattelemme sopivat ehdokkaat tehtävään etäyhteydellä 24.-30.5. välisenä aikana. Päätös toimeksiantoon valittavasta henkilöstä tehdään viimeistään kesäkuun alussa.

Lisätietoja:

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi
+358406608979

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: