Tietoa meistä

Historiatietoisuutta tarvitaan myös globalisoituneessa maailmassa. On alati tärkeämpää olla tietoinen niin historiasta ja sen erilaisista tulkinnoista, sekä niiden vaikutuksesta politiikkaan ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Tätä silmälläpitäen perustettiin Erkki Tuomiojan aloitteesta Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry (HIRS) 17.6.2015. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiatietoisuutta, historiaan liittyvää keskustelua sekä historiatiedon käyttöä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisuun.

Yhdistyksen tarkoituksena on, osana rajat ylittävää historioitsijoiden kansainvälistä verkostoa

– edistää ja syventää historian yleistä ja monipuolista tuntemusta

– edistää historiallisen aineiston ja arkistojen avointa ja vapaata käyttöä

– edistää historian eri näkemysten ja tulkintojen asiallista vuorovaikutusta ja lähentää ristiriitaisia käsityksiä historian kulusta ja tapahtumista

– myötävaikuttaa siihen, ettei historiaa käytetä ruokkimaan konflikteja tai ylläpitämään viholliskuvia ja vääristäviä myyttejä, sekä edesauttaa historian käyttöä konfliktien liennyttämisessä ja ratkaisussa.

Tavoitteitamme pyrimme toteuttamaan muun muassa järjestämällä keskusteluja niin asiantuntijoiden kuin laajemman yleisön kesken, osallistumalla julkiseen keskusteluun, tekemällä omaa, aihepiiriin liittyvää julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä ottamalla osaa erilaisiin rauhanvälitysprosesseihin. Tarkoituksena on luoda Suomen yhdistyksen ympärille kansainvälinen verkosto, jonka jäsenet eri maissa, yhteistyössä ja itsenäisesti, pyrkivät edistämään HIRS:in tavoitteita. On korkea aika että eri maiden itsenäiset historioitsijat yhdistävät voimansa ja tarjoavat osaamisensa ja kokemuksensa ulkoisten ja sisäisten konfliktien ehkäisyyn sekä konfliktinjälkeiseen hallintaan. Historioitsijoita voi ja tulee käyttää sovittelutyön tukena ja asiantuntijuudellaan he voivat auttaa tuomaan vastapuolten näkemyksiä lähemmäksi toisiaan. Järjestimme 19.-20.5.2016 Helsingin yliopistolla kansainvälisen konferenssin ‘Historians without Borders: The Use and Abuse of History in Conflicts’. Konferenssin päättävässä yhteistilaisuudessa perustettiin kansainvälinen Historioitsijat ilman rajoja -verkosto ja allekirjoitettiin sen toimintaa ohjaava deklaraatio, jolla on jo satoja allekirjoittajia. Kokouksessa myös nimitettiin verkoston työtä koordinoiva komitea.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua:

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: