Jaa artikkeli

Suomalainen asutuskolonialismi Pohjois-Amerikassa: Keskustelutilaisuus suomalaissiirtolaisten roolista kolonialismin rakenteissa ja narratiiveissa

Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen kolonialismityöryhmän tilaisuudessa 13.9. klo 17.30-19 Rosebud Sivullisessa pohditaan Rani-Henrik Anderssonin ja Janne Lahden (toim.) Finnish Settler Colonialism in North America: Rethinking Finnish Experiences in Transnational Spaces -julkaisun pohjalta suomalaisia uudisasukkaita osana monikansallisia asutuskolonialistisia hankkeita ja siirtokuntiin liittyviä narratiiveja Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alussa.

Viime vuonna julkaistu Rani-Henrik Anderssonin ja Janne Lahden toimittama Finnish Settler Colonialism in North America: Rethinking Finnish Experiences in Transnational Spaces tarjoaa uutta historiallista tietoa suomalaisten kokemuksista Pohjois-Amerikassa liittämällä ne siirtokuntalaisten siirtomaavalloituksen, kaukoasutuksen, alkuperäisväestön eliminoinnin ja maa-alueiden valtaamisen ylikansallisiin prosesseihin. Julkaisu kyseenalaistaa suomalaisiin liitetyn mielikuvan “erilaisina” siirtolaisina, ja kirjoittajat käyttävät monitieteisiä näkökulmia kuvatessaan suomalaisten osallisuuden eri tasoja asuttajakolonialismissa. 

Teoksessa tutkitaan suomalaisten kokemuksia ja representaatioita Pohjois-Amerikan kolonisaatiossa, siirtokuntien alueellisessa laajentumisessa sekä siirtolaisten integraatiossa ja visioissa vallan jaosta. Julkaisussa käsitellään sekä suomalaisten omien että suomalaisiin liitettyjen roolien, kokemusten ja kertomusten moninaisuutta Pohjois-Amerikan historiassa.

Tervetuloa Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry:n kolonialismityöryhmän keskustelutilaisuuteen 13.9. klo 17.30-19 Rosebud Sivulliseen (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki) keskustelemaan suomalaisiin siirtolaisiin liittyvästä uudesta historiantutkimuksesta! Tilaisuudessa Andersson ja Lahti kertovat tutkimuksen keskeisistä havainnoista ja keskustelevat julkaisun teemoista kirjoittajien kanssa. Tilaisuudessa on myös varattu aikaa yleisökeskustelulle.

Tilaisuus striimataan Rosebud-Sivullisen Youtube-kanavalle ja tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen.

Puhujat:

Janne Lahti

FT Janne Lahti on yleisen historian dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkija Linnaeus yliopistossa. Hän on erikoistunut asutuskolonialismin globaalihistoriaan, eritoten Yhdysvaltain lännessä.

Rani-Henrik Andersson

Rani-Henrik Andersson on Pohjois-Amerikan tutkimuksen vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut väliaikaisena McDonnell Douglas -professorina, Amerikan tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa vuosina 2014-2016 ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Johanna Skurnik

FT Johanna Skurnik toimii akatemiatutkijana Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut tiedon- ja tieteenhistoriaan erityisesti Euroopan ekspansion, kolonialismin ja maantieteellisen ajattelun konteksteissa.

Aleksi Huhta

FT Aleksi Huhta on yleisen historian dosentti Turun yliopistossa ja apurahatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee mm. suomalaisen Amerikan-siirtolaisuuden sekä suomalaisen maastamuuttopolitiikan historiaa.

Samira Saramo

Samira Saramo on vastaava tutkija Siirtolaisuusinstituutissa ja kulttuurihistorian dosentti Turun yliopistossa. Samira on muuttoliikkeen, paikan, arjen ja asutuskolonialismin monitieteellinen historiantutkija. Pohjois-Amerikan suomalaiset ovat useimmiten hänen tutkimusfokuksena.

Lisätiedot:

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi
Puh. 0406608979

Kuva: The New York Public Library

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: