Jaa artikkeli

Vastaa kyselyyn vaikeasta historiasta!

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry selvittävät historian parissa työskentelevien ammattilaisten kokemuksia vaikeiden historiallisten aiheiden käsittelystä museotyössä ja historiantutkimuksessa. Kyselyyn voi vastata 17.4.-12.5.2024 välisenä aikana.

Historia ja sen käsittely museoissa ja historiantutkimuksessa herättää usein tunteita. Menneisyys on täynnä tapahtumia, jotka ovat monin tavoin raskaita ja kuormittavia tai niiden käsittelyyn liittyy merkittävää historiapoliittista mielenkiintoa tässä hetkessä. Joskus nämä aiheet ovat itsessään raskaita niiden parissa työskentelevälle ammattilaiselle, joskus taas esimerkiksi museoasiakkaille tai suurelle yleisölle. Julkinen keskustelu vaikean historian tulkinnoista kärjistyy varsinkin sosiaalisessa mediassa ajoittain konflikteiksi.

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry selvittävät kyselyiden avulla historian parissa työskentelevien ammattilaisten kokemuksia vaikeiden historiallisten aiheiden käsittelystä museotyössä ja historiantutkimuksessa. 

Historiantutkijoille ja museoammattilaisille on omat kyselynsä:

Jos työskentelet historiantutkijana esimerkiksi yliopistossa tai vapaana tutkijana, vastaathan historiantutkijoille suunnattuun kyselyyn. 

Jos työskentelet museossa (myös museoissa työskentelevät tutkijat), vastaathan museoammattilaisille suunnattuun kyselyyn.

Kyselyiden avulla selvitämme, millaiset aiheet historia-alan ammattilaiset kokevat erityisen vaikeiksi, kuormittaviksi tai sensitiivisiksi, sekä miten näiden aiheiden käsittely vaikuttaa heidän työhyvinvointiinsa ja ammatilliseen rooliinsa.

Kyselyiden vastauksista koostetaan raportti, jota hyödynnetään Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen ja Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton viestinnässä ja tulevan toiminnan suunnittelun apuna. Kyselyiden tuloksia voidaan käyttää myös aihetta käsittelevässä tutkimuksessa.

Emme kerää kyselyssä suoria tunnistetietoja, kuten nimeä tai syntymäaikaa. Ethän kirjoita myöskään avoimiin vastauksiin sellaisia tietoja, joista sinut voitaisiin tunnistaa. Voit tutustua kyselyiden tietosuojailmoitukseen täällä

Kyselyihin voi vastata 17.4.-12.5.2024 välisenä aikana. Vastaamiseen menee arviolta 5-15 minuuttia aikaa.

Lisätiedot:

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi

Tuulia-Tuulia Tummavuori
Järjestökoordinaattori
Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry
tuulia-tuulia.tummavuori@malry.fi

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: