Jaa artikkeli

Historian opiskelija, hae edustajaksi Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen hallitukseen!

Historioitsijat ilman rajoja -yhdistys hakee opiskelijaedustajaa osallistumaan yhdistyksen hallituksen toimintaan. Opiskelijaedustaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja tuo opiskelijoiden näkökulmaa yhdistyksen toimintaan. Kansainvälisestä historioitsijoiden verkostosta kiinnostunut opiskelija, hae edustajaksi 19.5. mennessä!

Kansainvälisen Historioitsijat ilman rajoja -verkoston ja Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiatietoisuutta, historiaan liittyvää keskustelua sekä historiatiedon käyttöä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisuun. Suomalaisesta aloitteesta vuonna 2016 perustettuun Historioitsijat ilman rajoja -verkostoon kuuluu yli 400 historioitsijaa, historian opettajaa ja historiapolitiikasta kiinnostunutta ympäri maailman.  Lisätietoja yhdistyksestä löydät sivuiltamme.

Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen yhtenä tavoitteena kuluvalla toimikaudella on edistää yhteistyötä historian opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa sekä vahvistaa opiskelijoiden ääntä yhdistyksen toiminnassa. Edistääkseen tätä tavoitetta yhdistys hakee opiskelijaedustajaa osallistumaan yhdistyksen hallituksen toimintaan.

Opiskelijaedustajan tehtävä

Opiskelijaedustajan toivotaan tuovan esiin opiskelijoiden näkökulmaa yhdistyksen toimintaan. Edustajan toivotaan osallistuvan hallituksen kokouksiin, joissa suunnitellaan yhdistyksen tapahtumia ja hankkeita. Yhdistyksen hallitus koostuu pääasiassa historiantutkijoista. Tutustu hallituksen nykyiseen kokoonpanoon täällä.

Hallituksen kokouksia pidetään 10-12 kertaa toimintakauden eli kalenterivuoden aikana. Heinäkuussa on kokoustauko. Kokoukset on kuluvan toimikauden aikana pidetty pääasiassa hybridimuodossa (kasvokkainen kokoontuminen Helsingissä), joten kokouksiin on yleensä mahdollista osallistua myös etänä, joskin osallistuminen kasvokkain on toivottavaa. Yhdistys korvaa kohtuulliset matkakulut kokouksiin Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Opiskelijaedustajalle tai hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Halutessaan opiskelijaedustaja voi osallistua yhdistyksen toimialaan liittyvien projektien suunnitteluun, mutta tätä ei edellytetä edustajalta. Yhdistyksen palveluksessa on päätoiminen pääsihteeri, joka vastaa yhdistyksen toiminnan toteuttamisesta hallituksen päätösten mukaisesti.

Opiskelijaedustajaksi haetaan ensisijaisesti päätoimista historian pääaineopiskelijaa tai vaihtoehtoisesti päätoimista opiskelijaa, jonka opintokokonaisuudessa historian opinnot ovat merkittävässä osassa esimerkiksi sivuaineopintojen kautta. Edustajalta toivotaan kiinnostusta  yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisiin aihepiireihin, kuten historiapolitiikkaan ja historian käyttöön yhteiskunnassa.

Opiskelijaedustaja toimii tehtävässään kalenterivuoden 2024 loppuun asti, mutta mahdollista on jatkaa opiskelijaedustajana myös vuoden 2025 ajan, jos edustaja on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä ja ensi vuoden alussa järjestäytyvä hallitus vahvistaa tehtävän jatkon. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti opiskelijaedustaja ei ole yhdistyksen kokouksen valitsema hallituksen päätösvaltainen jäsen, vaan hallituksen ulkopuolinen neuvoa-antava jäsen. Näin ollen opiskelijaedustajalla ei myöskään ole hallituksen jäsenten kaltaista vastuuta yhdistyksen toiminnasta.

Opiskelijaedustaja pääsee ottamaan osaa kansainvälisesti suuntautuneen yhdistyksen toimintaan, verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa sekä tuomaan siihen myös oman näkemyksensä. Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksellä on laajat verkostot korkeakouluihin, järjestökentälle ja museoihin, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Opiskelijaedustajana toimiminen valmentaa myös monipuolisesti työelämää ajatellen: edustaja tutustuu syvemmin historiantutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin ja oppii tuntemaan järjestö- ja korkeakoulukenttää laajasti. Yleisesti järjestötoiminta kehittää monia tärkeitä taitoja, kuten yhteistyö- ja vaikuttamistaitoja.

Hae opiskelijaedustajaksi

Hae opiskelijaedustajaksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemuskirje, jossa kerrot osaamisestasi, kokemuksestasi ja kiinnostuksen kohteistasi sekä erityisesti miksi haluaisit toimia Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen opiskelijaedustajana. Hakemuskirjeen pituus on maksimissaan kaksi (2) A4-sivua. Halutessasi voit toimittaa meille myös ansioluettelosi. Toimita hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo osoitteeseen info@hwb.fi viimeistään 19.5.2024. 

Valinnan opiskelijaedustajasta tekee Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen hallitus kokouksessaan 27.5.2024. 

Lisätiedot

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi
Puh. 0406608979

Axel Kukkurainen
Hallituksen sihteeri, poliittisen historian pääaineopiskelija
axel.kukkurainen@hwb.fi
Puh. 0442161530

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: