Jaa artikkeli

Keskustelutilaisuus: Intersektionaalisuus ja historiantutkimus

Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen keskustelutilaisuudessa pohditaan historiantutkimuksen suhdetta intersektionaalisuuteen. Mitä käsitteellä tarkoitetaan historiantutkimuksen yhteydessä? Tervetuloa keskustelutilaisuuteen 30.5.2024 klo 17.30-19.00 Rosebud Sivullisessa ja verkossa.

Intersektionaalisuus on käsite, johon kohtaa yhä useammin yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa tieteellisessä keskustelussa. Käsitteen on kehittänyt ja popularisoinut yhdysvaltalainen juristi, professori ja aktivisti Kimberlé Crenshaw, ja sen juuret ovat mustan feminismin traditiossa. Intersektionaalisessa analyysissa tarkastellaan yksilöiden asemaa ja ryhmäidentiteettejä erilaisten risteävien valtarakenteiden keskellä. Yhteiskuntatieteissä intersektionaalisuus on yhä käytetympi analyysin väline osana tutkimusta. Historiantutkimuksessa tietoisen intersektionaalisen analyysin hyödyntäminen on toistaiseksi ollut vähäisempää.

Mistä tämä johtuu ja mitä uutta intersektionaalisuus tuo historiantutkimuksen kentälle? Millaisia esimerkkejä löytyy intersektionaalisesta analyysista osana historiantutkimusta? Entä millaisia haasteita siihen liittyy?

Tervetuloa Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen keskustelutilaisuuteen torstaina 30.5.2024 klo 17.30-19.00 pohtimaan historiantutkimuksen ja intersektionaalisuuden suhdetta! Tilaisuus pidetään Helsingissä, Rosebud Sivullisessa (osoite: Kaisa-talo, Kaisaniemenkatu 5). Tilaisuus striimataan ja tallennetaan Rosebudin Youtube-kanavalle.

HUOM! Tilaisuus pidetään pääasiassa englanniksi. Voit kuitenkin halutessasi esittää kysymyksiä myös suomeksi, jolloin kysymykset käännetään englanniksi.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille eikä ennakkoilmoittautumista vaadita.

Tallenne:

Puhujat:

FT Mari Välimäki on uuden ajan alun sukupuoli- ja perhehistoriaan erikoistunut historioitsija, joka on käyttänyt intersektionaalista metodia esimodernina aikana eläneiden henkilöiden elämänvaiheiden tutkimisessa.

FT Maija Ojala-Fulwood on historioitsija, jonka viimeaikainen tutkimusaihe on ollut ihmisten liikkuvuus pitkän aikavälin näkökulmasta. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt intersektionaalista lähestymistapaa ja arvioinut kriittisesti muuttoliikkeen yhteydessä käytettäviä kategorioita. Vuodesta 2019 lähtien hän on ollut johtavassa asemassa yleiseurooppalaisessa EU:n COST Action Network Women on the Move -verkostossa, joka pyrkii tuomaan esiin maahanmuuttajanaisten moninaisia rooleja ja toimijuutta. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkimus- ja innovaatiopalveluissa Tampereen yliopistossa.

FT Seija Jalagin on historioitsija, joka on erikoistunut kulttuurien vuorovaikutukseen, sukupuoleen ja pakon sanelemaan siirtolaisuuteen. Hänen tutkimusintressinsä ovat keskittyneet suomalaisiin lähetysnaisiin Japanissa ja Palestiinassa/Israelissa sekä viime aikoina pakon sanelemaan siirtolaisuuteen, erityisesti Venäjän karjalaisiin pakolaisiin Suomessa ja Ruotsissa 1900-luvulla. Tällä hetkellä hän on Oulun yliopiston Mobile Futures -tutkimushankkeen työpaketin toinen vetäjä. Mobile Futures -hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto Suomen Akatemian kautta. Se on monitieteinen, toimintakeskeinen tutkimushanke, joka edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa luottamusta ja kaksisuuntaista integraatiota koskevan tutkimuksen avulla.

Tilaisuuden moderaattorina toimii Faith Mkwesha. Hän on tutkija, luennoitsija ja SahWira Africa International NGO:n perustaja, joka on aktiivinen antirasistisessa vaikuttamistyössä. Tällä hetkellä Mkwesha toimii tutkijana ja luennoitsijana Helsingin yliopiston Svenska Social- och kommunalhögskolan -yksikössä . Hän järjestää myös Decolonising the mind -huippukokousta ja pitää SAIPOD-podcastia. Hänen tutkimusintressejään ovat Afrikan tutkimus, musta/afrikkalainen feminismi, sukupuolentutkimus sekä postkoloniaalinen ja dekoloniaalinen tutkimus. Hän on julkaissut näistä teemoista.

FT Mercédesz Czimbalmos on joutunut perumaan osallistumisensa keskusteluun.

Lisätietoja:

Heta Hedman
Pääsihteeri
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
heta.hedman@hwb.fi
puh. +358406608979

Search
Close this search box.

Mikäli haluat saada kutsut tapahtumiimme suoraan sähköpostiisi, liitythän tapahtumakutsujen sähköpostilistalle.

PL 54 (Snellmaninkatu 14 c)
00014 Helsingin yliopisto

Seuraa somessa: