Nätverk

Konferensen som ägde rum i Helsingfors den 19. och 20. maj 2016 avslutades med grundandet av ett internationellt Historians without Borders -nätverk samt tillsättandet av en koordinationskommitté.

Nätverket består av Historians without Borders -deklarationens undertecknare. Du kan läsa deklarationen på engelska här, du finner en lista över undertecknare här, och du kan underteckna deklarationen (och därmed bli medlem i nätverket) här.

Nätverket leds av en koordinationskommitté, som du finner mer information om här. Du kan skicka dina förslag till koordinationskommittén via detta formulär.