Verksamhet

Historiker utan gränser i Finland arrangerar mångfaldig verksamhet för medlemmar och för en bredare publik. Vi har behandlat bl.a. olika former av historiebruk, kolonialism och utvecklingssamarbete, samt medborgarorganisationers förhållande till historia. Våra evenemang är öppna för alla som är intresserade av historia. Vi behandlar aktuella och samhälleliga frågor från ett historiskt perspektiv. Ifall du har förslag på kommande evenemang får du gärna ta kontakt.

Ifall du vill få mera information om kommande tillställningar kan du beställa vårt evenemang-nyhetsbrev samt gilla oss på Facebook.

Evenemang

 

Möte för ryska och ukrainska historiker (4.-5.9.2017, Helsingfors)

 

Gångna evenemang

 

Victim or Cause? Environment in Conflicts (26.4.2017, Helsingfors)

 

Kolonialismens arv i utvecklingssamarbete (7.4.2017, Helsingfors)

 

Finland och kalla krigets slut [bilder] (3.4.2017, Helsingfors)

 

History and Conflicts [bilder] (31.3.2017, Zagreb)

 

Historiebruk idag [bilder] (21.3.2017, Helsingfors)

 

Möte för medborgarorganisationer [bilder] (6.3.2017, Helsingfors)

 

History and Politics [bilder] (20.2.2017, Stockholm)

 

The 20th Century in Russian and Ukrainian Historiography (30.1.2017)

 

The Use of History with Timothy Snyder (9.11.2016, Helsingfors)

 

Forskningsprojekt med historiska teman (3.10.2016, Helsingfors)

 

The Use and Abuse of History in Conflicts -konferens (19.-20.5.2016, Helsingfors)

 

Publicering av antologin The Use and Abuse of History (20.4.2016, Helsingfors)

Historiker utan gränser i Finland strävar efter att främja historiekunskap och -skrivning också genom sin egen publicerings- och forskningsverksamhet. Ett exempel på detta är antologin The Use and Abuse of History, som vi publicerade i april 2016. Vårt mål är att såväl förmedla historietolkningar till en bred publik som att delta i en fördjupad granskning av dessa tolkningar i form av vetenskaplig forskning. Bruket av historisk kunskap inom förebyggandet och lösningen av konflikter är ett särintresse. Föreningen deltar dessutom gärna i utarbetandet av läroböcker i historia.