Koordinationskommitté

Konferensen som ägde rum i Helsingfors 19.-20.5.2016 avslutades med grundandet av ett internationellt Historians without Borders -nätverk och tillsättandet av en koordinationskommitté. I kommittén sitter:

doktor Jan C. Behrends

doktor Vasu Gounden

doktor, riksdagsledamot Erkki Tuomioja

Carl Bildt

professor Margaret MacMillan

professor Christina Twomey