Historiker utan gränser: Bruket och missbruket av historia i konflikter

Milloin

19.-20.5.2016

Missä

HELSINKI

Den 19. och 20. maj 2016 organiserade Historiker utan gränser i Finland rf en internationell konferens med titeln Historiker utan gränser: Bruket och missbruket av historia i konflikter.

 

Konferensen avslutades med grundandet av ett internationellt Historiker utan gränser -nätverk samt tillsättandet av en koordinationskommitté med uppgiften att styra det nya nätverkets arbete. I koordinationskommittén sitter Jan C. Behrends, Carl Bildt, Vasu Gounden, Margaret MacMillan, Erkki Tuomioja, Christina Twomey samt Sergej Zhuravljev.

 

Konferensdeltagarna undertecknade en deklaration som beskriver huvuddragen i det internationella Historiker utan gränser -nätverkets verksamhet.

 

Läs vår engelskspråkiga konferensrapport, se alla keynote-tal på vår YouTube-kanal och bilder från konferensen i fotogalleriet. Mer information om konferensen finns på våra engelskspråkiga konferenssidor.