Föreningen

I dagens globaliserade värld behövs historiemedvetenhet. Det är allt viktigare att vara medveten om såväl historia som dess diverse tolkningar, samt om tolkningarnas politiska och samhälleliga inverkan. Med detta i åtanke tog Erkki Tuomioja initiativet att grunda Historiker utan gränser i Finland rf (HUGF) 17.6.2015. Föreningens syfte är att främja historiemedvetenhet, diskussion kring historia samt brukandet av kunskap om historia för att förebygga och lösa konflikter.

Föreningens syfte är att vara en del av ett gränsöverskridande, internationellt nätverk av historiker som
 
– främjar och fördjupar allmän och mångsidig kunskap om historia
– främjar det öppna och fria bruket av historiskt material och historiska arkiv
– främjar saklig växelverkan historiska synvinklar och tolkningar emellan samt närmar motstridiga uppfattningar om historiska händelseförlopp
– bidrar till att förhindra att historia brukas för att förvärra konflikter och upprätthålla fiendebilder och förvrängda myter, samt medverka till bruket av historia i syfte att tona ner och lösa konflikter.

head_bg1
big_bw_2

Vi ämnar nå våra målsättningar bland annat genom att ordna diskussioner med såväl sakkunniga som en bredare publik, genom att delta i offentlig debatt, genom att publicera och forska inom vårt ämnesområde samt genom att delta i diverse fredsmedlingsprocesser. Vi ämnar även skapa ett internationellt nätverk kring den finländska föreningen, vars medlemmar i olika länder främjar HUGF:s målsättningar i samarbete med varandra och självständigt.

 

Det är hög tid för självständiga historiker från världen över att slå ihop sin styrka och erbjuda sin kunskap och erfarenhet för att förebygga externa och interna konflikter samt förvaltning efter konflikter. Historiker kan och bör användas för att stöda medlingsarbete. Med sin expertis möjliggör de närmandet av olika perspektiv.

 

Därför organiserade vi 19.-20.5.2016 en internationell konferens med temat ‘Historians without Borders: The Use and Abuse of History in Conflicts’. Konferensen avslutades med undertecknandet av en gemensam deklaration samt grundandet av ett internationellt nätverk av Historiker utan gränser. Konferensrapporten finns på engelska här.