Deklaration

Under vår konferens slutplenum den 20.5.2016 i Helsingfors färdigställde och undertecknade deltagarna Historians without Borders -deklarationen.

 

Du kan läsa deklarationen på engelska här och ladda ner den i PDF-format här.

 

Du är välkommen att ansluta dig till det internationella Historians without Borders -nätverket genom att skriva under deklarationen via detta formulär. Du finner en lista på deklarationens undertecknare här.