Blogg

  Den 21.3.2017 arrangerade Historiker utan gränser i Finland rf ett diskussionstillfälle i Helsingfors med temat historiebruk idag. Panelisterna belyste ämnet från olika infallsvinklar, i synnerhet hur olika historiska fenomen och händelser brukas i nationsbygge. Professor Ulf Zander från Lunds universitet inledde med att presentera en typologi...

  Den 30. januari var Historiker utan gränser i Finland r.f. var värd för ett möte mellan fem ryska och fem ukrainska välkända historiker på Königstedt gård. Under mötet diskuterades 1900-talets historieskrivning från ukrainskt och ryskt perspektiv. På söndag deltog de ukrainska och ryska historikerna i...

  Det finns många uppfattningar om vad som gör Norden till en speciell region. Två populära föreställningar gäller dels Nordens relativt perifera ställning i kolonialismens historia och dels de nordiska länderna som en slags förebild för moderna nationalstater, med allt vad det innebär av att vara...

  Redan i samband med avskaffandet av slaveriet i Storbritannien år 1833 betalades ersättningar för slaveriet. Den brittiska staten ansåg att slavägarna på något sätt måste kompenseras för det grymma faktum att slavägarna blev av med en del av sin egendom som i detta fall bestod...