Author: Senja Vuolanne

  Den 21.3.2017 arrangerade Historiker utan gränser i Finland rf ett diskussionstillfälle i Helsingfors med temat historiebruk idag. Panelisterna belyste ämnet från olika infallsvinklar, i synnerhet hur olika historiska fenomen och händelser brukas i nationsbygge. Professor Ulf Zander från Lunds universitet inledde med att presentera en typologi...