Suvi Kansikas

Historia voi osoittaa meille, miten nykyisyys on saavutettu. Se auttaa meitä myös huomaamaan, että kehityskulut eivät ole vääjäämättömiä vaan historia on täynnä sattumia sekä tehtyjä ja tekemättömiä valintoja

Tutkijatohtori Suvi Kansikas työskentelee Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa. Hän tutkii Venäjän ja Euroopan unionin välisten suhteiden pitkää historiaa kylmästä sodasta tähän päivään keskittyen erityisesti idän ja lännen väliseen kauppaan, Itä-Eurooppaan sekä Venäjän ja EU:n väliseen yhteistyöhön.

 

”Historian merkitys korostuu siinä, ettei tulevaisuutta kyetä ennustamaan”, Suvi sanoo ja selittää: ”Historia voi osoittaa meille, miten nykyisyys on saavutettu. Se auttaa meitä myös huomaamaan, että kehityskulut eivät ole vääjäämättömiä vaan historia on täynnä sattumia sekä tehtyjä ja tekemättömiä valintoja”. Suvi korostaakin historian tuntemuksen hyödyllisyyttä laajempien yhteiskunnallisten visioiden luomisessa. “Juuri näitä tekemättömiä valintoja historioitsijan on hyvä tuoda esille, sillä on tärkeää muistaa vaihtoehtojen runsaus, kun tehdään päätöksiä nykyajassa”, hän toteaa.

 

Suvi näkee historiatietoisuuden levittämisen yhdistyksemme ydintoimintana. “Ihmiset peilaavat omaa henkilökohtaista historiaansa laajempaan kollektiiviseen menneisyyteen”, hän selittää ja jatkaa: “historioitsijoiden tuottaman tiedon kommunikointi on tärkeää, jotta ihmiset ymmärtäisivät eri näkemysten ja kokemusten moninaisuuden”. Suvi toteaakin historian vetoavan usein tunteisiin ja toimivan siksi hyvin sytykkeenä konflikteissa. “Jokaisen sodan ja konfliktin taustalla on usein myös menneisyyden selvittämättömät kiistat ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset”, Suvi toteaa.

 

Ajatusta siitä, että Suomessa omat historian kipukohtamme olisi käsitelty, Suvi pitää myyttinä. “Historiassamme on osa-alueita, jotka edelleen herättävä voimakkaita tunteita. Meillä on edelleen tabuja ja traumoja, joita ei syystä tai toisesta ole käsitelty loppuun. Hallituksen käynnistämä saamelaisasioita käsittelevä sovintoprosessi on hyvä esimerkki tällaisesta käsittelemättömästä menneisyyden traumasta Suomessa”, hän toteaa. Suvi haluaakin olla mukana kehittämässä historiaan liittyvää keskustelukulttuuria, jossa eri näkökulmat olisivat aidossa vuorovaikutuksessa keskenään.

 

Suvi toimi moderaattorina Historioitsijat ilman rajoja ry:n vuonna 2016 järjestämän kansainvälisen konferenssin Turkin ja Armenian välisiä historiakiistoja käsitelleessä paneelissa. “Se oli silmiä avaava kokemus”, hän toteaa ja jatkaa: “paneelista jäi päällimmäisenä mieleen tavoite osoittaa oma näkemyksensä ainoaksi oikeaksi ja toisen osapuolen tulkinta yksinkertaisesti vääräksi”.

 

Suvi on ollut yhdistyksemme jäsen perustamiskokouksesta lähtien ja hallituksessa hän toimi vuosina 2017-2019. Vuonna 2018 Suvi toimi myös hallituksen varapuheenjohtajana.

Löydä Suvi