Satu Lidman

Menneisyyden tunteminen on viisauden alku silloin, kun haluamme luoda oikeudenmukaisuutta omassa ajassamme.

Väkivaltatutkija ja historioitsija Satu Lidman on rikosoikeuden historian dosentti Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksessaan hän tarkastelee muun muassa sukupuolittunutta väkivaltaa, lapsiin kohdistunutta väkivaltaa, rangaistusjärjestelmiä ja häpeää sekä historian että ajankohtaisten kysymysten kehikossa. Sadun kirja Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia oli ehdolla vuoden tiedekirjaksi 2015. Vuonna 2017 Satu oli mukana toimittamassa kokoelmateosta Historiantutkimuksen etiikka, jossa rakennetaan mallia eettisesti kestävälle historiantutkimukselle.

 

”Menneisyyden tunteminen on viisauden alku silloin, kun haluamme luoda oikeudenmukaisuutta omassa ajassamme”, toteaa Satu ja jatkaa: “historioitsijan tehtävänä on lisätä ymmärrystä sekä menneestä että nykyisyydestä. Tätä ei tule kuitenkaan sekoittaa hyväksymiseen”. Sekä historia että nykyaika ovat läsnä Sadun tutkimuksessa: “Kipeiden ja traumaattisten asioiden tutkiminen muodostuu sitä vastuullisemmaksi mitä vahvemmat niiden siteet ovat meneillään oleviin keskusteluihin. Historioitsijalla on arvokas mahdollisuus olla yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän voi esimerkiksi auttaa päättäjiä näkemään historiallisesti rakentuneita symbolisia merkityksiä, jotka vaikuttavat edelleen ihmisten kokemuksissa.”

 

Satu kuuli yhdistyksestä kesällä 2015 ja jätti välittömästi jäsenhakemuksensa. Hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen. “Sukupuolen merkitys ja naisten potentiaali konfliktinratkaisussa on huomioitava myös rauhanvälitystyössä, joten tämän nostaminen esiin kansainvälisessä Historians without Borders – julistuksessa oli minulle tärkeää”, Satu pohtii.

 

Lokakuussa 2017 Satu on mukana puhumassa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemisestä Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttuminen -keskustelutilaisuudessamme, joka valittiin myös mukaan Naisjärjestöjen keskusliiton 100 tasa-arvotekoa -kampanjaan. Satu tarkastelee lähisuhdeväkivallan ja seksuaaliväkivallan syvälle eurooppalaiseen kulttuurin ulottuvia juuria myös teoksessaan Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. ”Naisten ja tyttöjen kontrollin taustalla vaikuttava patriarkaalisuus rajaa myös miesten toimijuutta. Ylhäältä annetut ja ahtaat sukupuoliroolit estävät kaikkia yksilöitä yltämästä täyteen potentiaaliinsa”, Satu toteaa.