Heikki Talvitie

Itselle vieraan kulttuurin taustojen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin myös kyseisen kulttuurin edustajia. Historian tunteminen auttaa myös valtioiden toiminnan ja politiikan tarkastelussa

Pitkäaikainen suurlähettiläs Heikki Talvitie toimi EU:n erityisedustajana Kaukasiassa sekä ETYJ:in erikoislähettiläänä Georgiassa. Heikki on toiminut puheenjohtajana niin Suomi-Venäjä Seurassa kuin Suomen Historian Ystäväin Liitossakin sekä ollut mukana perustamassa Suomalaisia historiapäiviä.

 

Uransa aikana niin Moskovassa kuin Tukholmassakin työskennelleenä diplomaattina Heikki tarkastelee historiaa eri näkökulmasta kuin tutkijat. ”Itselle vieraan kulttuurin taustojen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin myös kyseisen kulttuurin edustajia. Historian tunteminen auttaa myös valtioiden toiminnan ja politiikan tarkastelussa”, Heikki sanoo. ”Etenkin naapureiden historian tunteminen on diplomaatin uralla tärkeää”, toteaa Heikki joka on perehtynyt syvällisesti myös jokaisen kohdemaansa historiaan. ”Moskovassa ja Tukholmassa työskennellessäni ymmärsin myös, kuinka syvästi kansainvälisen politiikan kehityskulut ovat sidoksissa historiaan”, Heikki toteaa.

 

HWB:n hallituksessa Heikki on ollut erityisen aktiivinen Ukraina-Venäjä-historiadialogin kehittämisessä. ”Venäjän ja Ukrainan valtioiden välinen tilanne on äärimmäisen kireä. Tilanteen herkkyyden vuoksi maiden yhteistä ja rinnakkaista historiaa käsiteltäessä kaivataan välillä myös diplomaatin kokemusta ja osaamista”, sanoo Heikki. Heikki näkee yhdistyksen vahvuutena nimenomana tasapainon ja yhteyksien luomisen akateemisen maailman ja yhteiskunnallisten vaikuttajien välille.

 

Heikki kuvailee itseään innokkaaksi historian harrastajaksi, joka arvostaa historioitsijoiden ammattitaitoa. ”Historioitsijoiden rooli on elintärkeää yhteiskunnille. Parhaiten heidän ammattitaitonsa saadaan laajemmin yhteiskunnan käyttöön kun siihen yhdistetään myös erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden tiedot, taidot ja kokemus”, hän pohtii.

 

Heikki on yksi Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -yhdistyksen perustajajäsenistä ja hän on toiminut hallituksessa vuodesta 2015 lähtien.

Löydä Heikki

  • blogi
  • he.talvitie [at] gmail.com